Hulp nodig? Hulp nodig? Neem hier contact op.

Veelgestelde vragen

Algemene vragen Algemene vragen
Safelease Wat is Safe Lease?

Safe Lease is een autohuurformule voor particulieren aangeboden door Axus en verzekerd door Baloise. Tegen betaling van een maandelijkse huurkost krijgt u een auto ter beschikking. Behalve de afschrijvingskosten omvat het huurbedrag:

 • onderhouds- en herstellingskosten bij normaal gebruik (als een goede huisvader);
 • zomerbanden (normaal gebruik); winterbanden (in optie);
 • pechverhelping: 24 uur op 24 en 7 dagen op 7;
 • verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid
 • verzekering Rechtsbijstand
 • verzekering Omnium Safe 1
 • verzekering Bestuurder Select (in optie);
 • belasting op inverkeerstelling en verkeersbelasting;
 • vervangwagen (in optie).

U betaalt enkel nog brandstof en eventuele boetes. Is de leaseovereenkomst afgelopen? Dan geeft u uw voertuig in zijn originele staat terug. Als eigenaar zorgen wij voor de verkoop van het voertuig. De overeenkomst voorziet geen aankoopoptie.

Waaruit bestaat een Safe Leasecontract? Duur

U sluit een overeenkomst voor minimaal 24 maanden. De maximale looptijd is 50 maanden.

Aantal kilometer

U mag maximaal 100.000 kilometer rijden. Wijzigt u uw lopende overeenkomst of is ze ten einde? Dan bepaalt de exacte kilometerstand de herberekening van uw huurbedrag.

Huur

Safe Lease berekent uw maandelijkse bedrag in de huurofferte op basis van:

 • het gekozen model en de opties/accessoires;
 • de looptijd van uw overeenkomst;
 • het aantal kilometer dat u wilt rijden;
 • de leeftijd van de gebruikelijke bestuurder(s).
Wat als u het voorziene aantal kilometer overschrijdt? Of als u de looptijd aanpast in de loop van de overeenkomst?

Safe Lease past uw huurbedrag aan, maar dankzij het matrixrooster in uw overeenkomst komt u niet voor onaangename verrassingen te staan. Want die toont u in één oogopslag alle mogelijke combinaties van looptijd en aantal kilometer. Zo bent u zeker van:

 • flexibiliteit: de looptijd van uw leasecontract inkorten of meer kilometers afleggen? Perfect mogelijk (zie uitgewerkte voorbeelden lager).
 • transparantie: u weet vandaag hoeveel u morgen zal betalen wanneer de parameters van uw overeenkomst worden gewijzigd. En dat dankzij meer dan 500 combinaties van kilometer en looptijd. 
Contracthouder

Het Safe Lease-contract geldt alleen voor particulieren tussen 18 en 75 jaar oud met een vaste verblijfplaats in België. U moet ook een geldig rijbewijs voorleggen. Een voorlopig rijbewijs aanvaardt Safe Lease niet. Bent u zelfstandige? Dan mag u voor privégebruik een Safe Lease-contract afsluiten.

Bestuurders

De gebruikelijke bestuurder(s) moet(en) opgenomen zijn in de verklaring met het oog op verzekeringsdekking. Safe Lease berekent het huurbedrag op basis van de leeftijd van de jongste bestuurder. De gebruikelijke bestuurder kan uzelf zijn (de contractant) of ook een familielid, vriend of iedere andere persoon met een geldig rijbewijs. De gebruikelijke bestuurder is iemand die geregeld de verzekerde wagen bestuurt; te onderscheiden van de occasionele bestuurder die af en toe het voertuig gebruikt zonder dat dit gebruik een regelmatig karakter aanneemt. Let wel: voorlopige rijbewijzen worden niet aanvaard.

Ondertekening van het contract Welke documenten heb ik nodig om een contract af te sluiten?
 • mijn identiteitskaart;
 • een geldig rijbewijs (geen voorlopig);
 • een kopie van uw laatste loonfiche (of een ander bewijs van inkomsten).

Hebt u een ID-kaartlezer? Dan regelt u de ondertekening van uw contract gemakkelijk online. Uw makelaar vertelt u er graag meer over.

Hoe beslissen jullie of ik in aanmerking kom voor een Safe Lease-formule?

Safe Lease controleert uw solvabiliteit op basis van uw inkomsten en lasten. Daarvoor heeft Safe Lease normaal maximaal twee werkdagen nodig. De makelaar gaat bij de verzekeraar uw bestuurdersverleden na om te evalueren of u in aanmerking komt voor de verzekeringen.

Bestelling en levering Wat gebeurt er nadat ik het contract heb ondertekend?

Zette u uw handtekening onder onze overeenkomst? Dan wordt het voertuig besteld bij een officiële merkconcessiehouder naar keuze in België, die op zijn beurt de bestelling en de verwachte leverdatum bevestigt. Opgelet, die datum kan later nog wijzigen in functie van de productie. Op het moment dat het voertuig rijklaar is, wordt een afspraak met u gemaakt voor de levering.

Facturatie Hoe verlopen mijn maandelijkse betalingen?

U betaalt telkens vooruit op de volgende kalendermaand. Uw eerste huurbedrag is een pro rata en kan daardoor verschillen van datgene dat in uw overeenkomst staat. Een voorbeeld: u ontvangt uw wagen op 10 januari. Dan betaalt u voor de maand januari alleen van 10 tot 31 januari. Om uw huurbedrag voor die eerste maand te berekenen, wordt het contractueel maandelijks vastgelegde bedrag gedeeld door 31 kalenderdagen en met 22 vermenigvuldigd – het aantal dagen dat u het voertuig effectief gebruikte. Uw laatste huurbedrag is ook een pro rata. Voorbeeld: levert u uw wagen na afloop van uw contract in na 20 juli? Dan krijgt u nog een aanrekening voor de volgende maand (augustus). Daarover hoeft u zich geen zorgen te maken, want dat bedrag wordt u bij de eindafrekening terugbetaald. Dat wil zeggen een terugbetaling voor de periode van datum van inlevering tot 31 augustus. U betaalt uw maandelijkse huur via overschrijving of via domiciliëring op de eerste werkdag van de maand. Uw domiciliëring begint te lopen vanaf het moment dat u tekent voor ontvangst van uw wagen.

Wat als ik mijn maandelijks huurbedrag niet kan betalen?

Betaalde u twee maandelijkse huurbedragen niet? Dan eindigt uw contract en levert u uw wagen in. Het verschuldigde bedrag wordt berekend rekening houdend met de werkelijke looptijd en het aantal gereden kilometers op basis van het matrixrooster van uw contract. Indien de werkelijke looptijd korter is dan 12 maanden, dan worden 12 maanden toegepast.

Tijdens de looptijd van uw contract Ben ik eigenaar van de wagen?

Nee, u bent geen eigenaar. U huurt het voertuig en u hebt dus alleen het gebruiksrecht.

Betaal ik boetes en verkeersovertredingen zelf?

Helaas wel. Krijgen we een betalingsherinnering voor een onbetaalde bekeuring? Dan schieten we het bedrag voor. We rekenen het u achteraf door, samen met bijkomende administratiekosten.

Is de brandstof inbegrepen?

Nee, de brandstofkosten zijn voor uw rekening.

Kan ik een bewonerskaart krijgen?

Ja, maar alleen als gebuikelijke bestuurder krijgt u een attest om een bewonerskaart aan te vragen bij uw gemeentebestuur.

Mag ik accessoires aanbrengen op mijn voertuig?

Geen probleem, dat kan bij een leverancier van uw keuze. Zolang u uw wagen niet beschadigt en hem inlevert in zijn originele staat. Hou er wel rekening mee dat u de kosten daarvoor zelf betaalt. We raden u ook aan om eerst contact op te nemen met uw makelaar. Dan bevestigen we of uw geplande aanpassingen conform zijn. In sommige gevallen rekenen we u daarvoor 100 EUR incl. BTW en administratiekosten aan.

Mag ik met mijn wagen rijden in het buitenland?

Ja, maar niet langer dan drie opeenvolgende maanden. Raadpleeg vóór uw vertrek altijd uw verzekeringsbewijs (groene kaart). Zo weet u of uw verzekering geldt in het land van uw bestemming of in de landen die u doorkruist. Voor Marokko en Tunesië geldt een speciale procedure (attest). Reken hiervoor op een doorlooptijd van ongeveer drie weken.

Mag ik roken in mijn wagen?

Roken is slecht voor de gezondheid, maar we kunnen het u niet verbieden. Hou uw voertuig wel helemaal netjes en vermijd beschadigingen of onaangename geuren.

Verzekeringen en pechbijstand Verzekeringen en pechbijstand
Verzekeringen en pechbijstand Ben ik goed beschermd bij schade?

Ja, want uw Safe Lease-contract voorziet een:

 • Burgerrechtelijke Aansprakelijkheidsverzekering via Baloise: verzekert schade die u berokkent aan derden (andere persoon die betrokken is bij het schadegeval).
 • Verzekering Omnium Safe 1: verzekert uw leasevoertuig tegen de risico’s van brand, diefstal, glasbreuk, voertuigschade, natuurevenementen en aanrijding met dieren.
  • bij de risico’s Brand, Diefstal, Glasbreuk, Natuurevenementen en Aanrijding met dieren;
  • bij het risico Voertuigschade voor:De franchise, het bedrag dat u zelf moet betalen, vindt u terug in uw ‘private lease’-contract. In de situaties hieronder moet u geen franchise betalen:
   • vandalisme (als iemand met opzet het verzekerde voertuig vernielt of beschadigt);
   • schade aan de kabels onder de motorkap door het knagen van kleine dieren.
  •  De verzekering Omnium betaalt in sommige situaties niet, bv. wanneer u de schade met opzet veroorzaakt of doordat u dronken was.
 • Verzekering Supra Rechtsbijstand All-risk via Euromex: staat de verzekerde bij om tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen. De verzekeraar verbindt zich ertoe diensten te verrichten en kosten (experten, advocaten, deurwaarders, … ) op zich te nemen, om de verzekerde in staat te stellen zijn rechten te doen gelden.
 • Verzekering Bestuurder Select (in optie): verzekert uw lichamelijke letsels op basis van een forfaitaire en begrensde schadeloosstelling.
Hoe geef ik schade aan?

Meld elk schadegeval zo snel mogelijk bij uw makelaar. Daarna laat u uw wagen herstellen volgens de richtlijnen die u krijgt.

Is pechverhelping inbegrepen in mijn Safe Lease-formule?

Ja, u krijgt bijstand over heel Europa, Marokko en Tunesië. En dat 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Slagen we er niet in om het probleem meteen op te lossen? Dan hebt u na sleping recht op een vervangwagen gedurende maximaal 5 dagen. (zie http://docs.axus.be/SafeLease).

Krijg ik een vervangwagen bij panne?

Zeker. Is uw voertuig niet meer rijvaardig na een ongeval of mechanische panne waarbij het moet worden getakeld? Dan krijgt u een vervangwagen gedurende maximaal vijf dagen. Wilt u het voertuig langer houden? Dan betaalt u na de vijf voorziene dagen een tarief voor korte termijn verhuur. Die tarieven zijn op aanvraag beschikbaar. Na de huurperiode brengt u de vervangwagen naar de dienstverlener waar uw eigen voertuig werd hersteld in de staat waarin u het kreeg. Benzinekosten en/of financiële gevolgen van schade zijn voor uw rekening.

Wat als mijn wagen gestolen is?

Binnen de 24 uur na het incident :

 • legt u klacht neer bij de politie. Bij diefstal in het buitenland, legt u klacht neer bij de buitenlandse overheid. Eenmaal u terug bent in België, legt u ook klacht neer bij de Belgische politie;
 • mailt u een kopie van het proces-verbaal samen met een beschrijving van de omstandigheden naar uw makelaar.
Wat bij een schadegeval?

Hebt u een schadegeval waarbij u in fout bent? Of met onbekenden? Dan betaalt u de forfaitaire schadeloosstelling. Hoeveel die bedraagt, staat in uw contract. Bent u 100% in recht? Dan betaalt u niets.

Wat bij glasbreuk?

Laat u  de schade herstellen door Carglass of Auto Glass Clinic, dan moet u geen aangifte naar uw makelaar sturen. Maak een afspraak met Carglass of Auto Glass Clinic wanneer het voor u past. Laat u de schade door een andere hersteller herstellen, bezorg dan de aangifte aan uw makelaar.

Wat bij totaal verlies?

Bevestigt een expert het totaal verlies van uw wagen? Dan zetten we uw contract stop vanaf de datum dat u het voertuig niet meer kan gebruiken.

Bij totaal verlies rekenen wij u geen franchise aan, behalve bij een jonge bestuurder. Onder jonge bestuurder verstaan wij:

 • de bestuurder die jonger is dan 23 jaar op het moment van het schadegeval terwijl de in het contract vermelde
  gebruikelijke bestuurder 23 jaar of ouder is, of
 • er geen bestuurder vermeld is.

Is het ongeval te wijten aan een zware fout, zoals een opzettelijke daad of veroorzaakt door alcoholintoxicatie, dan betaalt u ook de boekwaarde van het voertuig.

De vervangwagen die de pechverhelping u ter beschikking stelt mag u maximaal 5 dagen houden. Wenst u de vervangwagen langer te gebruiken, neem dan contact op voor de verlengingsvoorwaarden.

Kan ik ook een leaseauto kiezen zonder de verzekering toe te voegen?

Dat kan u doen, maar dan dient u rechtstreeks contact op te nemen met onze partner Axus via deze link.

Onderhoud en mechanische herstelling Onderhoud en mechanische herstelling
Onderhoud en mechanische herstelling Betaal ik voor olieverversingen?

Nee, op voorwaarde dat een concessiehouder van uw keuze de olie ververst tijdens een gepland onderhoud. Licht het waarschuwingslichtje van uw dashboard op? Maak dan een afspraak bij uw concessiehouder en laat olie of AdBlue toevoegen.

Mag ik winterbanden laten installeren?

Ja, als u deze optie in het contract heeft genomen (zie huurofferte) of als u die zelf betaalt. Let wel: volgens uw contract moet u uw wagen altijd inleveren met zomerbanden.

Mag ik zelf de garage kiezen?

Ja, u mag uw voertuig aanbieden bij een officiële merkconcessiehouder naar keuze in België.

Wat als de banden van mijn wagen versleten zijn?

U laat uw banden vernieuwen bij een erkende bandencentrale naar keuze. Vindt een erkende bandencentrale bij u in de buurt via http://docs.axus.be/SafeLease. Let op! Het aantal banden inbegrepen in het huurcontract vindt u op de huurofferte.

Einde contract Einde contract
Einde contract en inlevering van het voertuig Hoe verloopt de inlevering van mijn wagen wanneer mijn contract is afgelopen?

U gebruikt het online-inleveringsformulier via http://restitutionform.axus.be/Privatelease/index_NL.php. Daarop vult u de inleverplaats in. En dat minstens 72 uur vóór de gewenste inleverdatum. Onze expertisepartner neemt daarna contact met u op en bevestigt uw afspraak via e-mail. U levert uw wagen in bij Axus Carmarket, Z.4. Broekooi 280, 1730 Asse-Kobbegem of bij uw concessiehouder. In dit geval zijn de transportkosten van 108,90 EUR incl. BTW voor uw rekening.

In welke staat lever ik de wagen in?

U brengt het voertuig binnen in zijn originele staat, op zomerbanden en zonder zichtbare tekenen van abnormaal gebruik of verborgen gebreken. We aanvaarden geen aanpassingen of accessoires die u aanbracht. Tijdens de inlevering van het voertuig komt onze expert ter plaatse. Hij bekijkt de staat van het voertuig en maakt in uw aanwezigheid een proces-verbaal op. Dat moet u meteen ondertekenen. Is er schade? Dan beslist de expert of die aanvaardbaar is. Meer weten? Raadpleeg de Renta-normen via http://docs.axus.be/SafeLease. Niet-herstelde schade op de inleverdatum rekenen we aan. Ook in het geval van een voorafgaand ongeval waarvoor u een aanrijdingsformulier invulde.

Kan ik mijn contract overdragen aan iemand anders?

Dat mag als AXUS nv (de verhuurder) die overdracht goedkeurt, zoals bepaald in het contract. We rekenen daarvoor 250 EUR incl. BTW en administratiekosten aan (zie huurofferte).

Mag ik mijn contract wijzigen of vroegtijdig stopzetten?

U mag uw contract gedurende de huurperiode op elk moment wijzigen of vroegtijdig stopzetten na een minimale periode van twaalf maanden. Hiervoor zijn administratiekosten van toepassing (zie huurofferte).

Wijziging

U mag de looptijd of het aantal kilometer van uw contract aanpassen. We herberekenen uw huurbedrag op basis van het matrixrooster dat u kreeg bij de ondertekening van uw contract (zie onderstaand voorbeeld).

Opzegging

Dit zijn de mogelijke scenario’s:

 • stopzetting door diefstal, totaal verlies of overlijden van de contracthouder: we beëindigen uw contract zonder schadevergoeding.
 • stopzetting ten laste van de klant wegens wanbetaling, geen verzekering meer of niet nagekomen verplichtingen: we passen het huurbedrag aan volgens het matrixrooster en vragen drie maanden schadevergoeding.
 • stopzetting na twaalf maanden op aanvraag: we passen het huurbedrag aan volgens het matrixrooster en rekenen 100 EUR incl. BTW en administratiekosten aan.
 • stopzetting na minder dan twaalf maanden op aanvraag: we passen het huurbedrag aan volgens het matrixrooster op 12 maanden en u betaalt de eerste twaalf maanden aan het aangepaste huurbedrag (zie matrixrooster).

Voorbeelden

U sloot een contract af met een looptijd van 24 maanden voor 20.000 kilometer. Daarvoor betaalt u 389,20 EUR per maand incl. BTW. Stopzetting: u besluit om uw contract stop te zetten na 18 maanden met een kilometerstand tussen 15.001 en 20.000 kilometer. Daardoor verhoogt uw huurbedrag van 389,20 naar 444,60 EUR incl. BTW voor de 18 gebruiksmaanden. U ontvangt een afsluitende factuur met daarin een supplement dat we zo berekenen:

 • maandelijks supplement op basis van het matrixrooster: 444,60 – 389,20 = 55,40 EUR incl. BTW
 • aantal gebruiksmaanden van het voertuig: 18 x 55,40 = 997,20 EUR incl. BTW
 • administratiekosten bij vervroegde stopzetting: 100 EUR incl. BTW
 • TOTAAL: 1097,20 EUR incl. BTW

Wijziging: u levert uw wagen in als uw contract is afgelopen (na 24 maanden) en reed maar 10.000 kilometer. Daarom herzien we uw huurbedrag van 389,20 naar 384,93 EUR. En krijgt u geld terug bij uw eindafrekening:

 • maandelijks verschil op basis van het matrixrooster: 389,20 – 384,93= 4,27 EUR incl. BTW
 • aantal gebruiksmaanden van het voertuig: 24 x 4,27 EUR = 102,48 EUR incl. BTW
 • TOTAAL: 102,48 EUR incl. BTW

De looptijd en de kilometerstand van uw contract aanpassen? Dat doet u eenvoudig en op elk moment. Dankzij het matrixrooster kent u meteen het aangepaste huurbedrag.